+- +-

Recent Topics

Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by jan
Yesterday at 11:21:04 PM

Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by chapter
Yesterday at 07:14:23 PM

De ACM waarschuwt voor incassobureau Pay Care by redactie
Yesterday at 05:27:48 PM

LoanRider by NietEenVanJullie
Yesterday at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 6132
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 9028
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 11870
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 10654
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 10554
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 8384
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 13284
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 9514
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ollie bollie

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »
121
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 05:48:48 PM »
Dat had ik al gevraagd bij het intakegesprek en zonet nog in een email. Wanneer ik het afkoopbedrag leen bij mij familie, ben ik direct klaar met de schuldsanering en heb ik een schone lei. Ik hoef dan dus niet nog eens 3 jaar te gaan wachten. :)

122
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 05:15:49 PM »
Mijn schoonouders en zusje hebben een bedrag beschikbaar gesteld om te lenen voor een afkoopsom. Ik heb al 3 afkoopsommen voorgesteld en het incassobureau is nergens mee akkoord gegaan. Ik vermoed dat ze dat dus ook niet in het minnelijk traject gaan doen. Het draait dus hoogstwaarschijnlijk uit op wsnp via de rechter en dan worden ze wel degelijk gedwongen akkoord te gaan. Wat er ook gebeurt, die afkoopsom gaat er komen, alleen nu zal het wel een rationeel bedrag zijn. :)

123
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 04:45:16 PM »
Het mislukken van het minnelijk traject zal leiden tot een aanvraag wsnp bij de rechter. Daarmee wordt de schuldeiser dan ook gedwongen akkoord te gaan.

124
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 04:01:38 PM »
Ik ga er van uit dat het minnelijk traject gedoemd is te mislukken, sacredfour. Dat betekent automatisch dat er een gang naar de rechter gemaakt zal worden om tot een dwangakkoord te komen. :)

125
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 04:00:23 PM »
Thanks!

Het minnelijk traject wordt nu in gang gezet. Zijn ze overigens zo mee klaar, want dat zijn dus 3 schuldeisers. Mijn schoonouders werken op voorhand al mee, de tweede is de belastingdienst, maar dat is toch een preferente schuldeiser en de derde is dus de bank. Door hun starre houding weet ik eigenlijk al op voorhand, dat ze het aan laten komen op een dwangakkoord via de rechter.

Misschien is het hun manier van genoegdoening om mensen te dwingen de schuldsanering in te gaan? Niet dat het mij uitmaakt, ze hebben me er een dienst mee bewezen. 10 maanden eenzijdig onderhandelen heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag schuldsanering, met alle nadelige effecten voor de schuldeiser. En met eenzijdig bedoel ik dus: ik werk aan alle kanten mee, doe verschillende royale voorstellen, maar van hun kant kwamen alleen niet onderbouwde afwijzingen en de vraag naar meer....

126
Ik denk dat het bij de rabobank ook wel bekend is, dat er een aanbod is gedaan. Mocht je het schuldhulpverleningstraject ingaan of naar het juridisch loket stappen, is het wel handig om het zwart op wit te hebben.

Bij mijn intakegesprek vanmorgen bij de gemeente voor schuldhulpverlening waren ze erg blij met mijn omvangrijke dossier met de emailwisseling tussen het deurwaarderskantoor en mij. Ook verschillende vragen naar bewijzen kon ik beantwoorden met bewijzen op papier. Ik heb namelijk alles op papier staan en dat maakt het een stuk gemakkelijker. Kortom, het aanbod op papier verdient wel de voorkeur. :)

127
Betalingsproblemen / Re: 43000 schuld na executieverkoop
« on: February 02, 2016, 03:32:03 PM »
Hopaaaaaa! Vandaag een intakegesprek gehad bij de gemeente. Mijn schulden zijn problematisch en daardoor een grond om mij toe te laten tot de schuldsanering. Aangezien ik mijn boekhouding volledig op orde had, is bewindvoering niet nodig en wordt mijn vtlb op 1700 euro per maand gesteld. Voor de schuldeisers (bank, belastingdienst en schoonouders) zal 157 euro per maand worden gereserveerd, de rest mag ik naar eigen inzicht gebruiken. Mits er geen nieuwe schulden ontstaan natuurlijk....

Mijn auto mag ik ook behouden, aangezien deze aantoonbaar noodzakelijk is om op mijn werk te komen. Nog een meevallertje dus. :)

De medewerkster was zeer verbaasd over de starre houding van Vesting Finance, vanwege het aanhouden van hun irrationele percentage. Zij heeft in mijn bijzijn zelf gebeld naar het deurwaarderskantoor, waarbij zij ook getuige was van de starre houding.

Het bedrag dat er na 36 maanden uit gaat komen (157 x 36 = 5652 euro) zal verdeeld worden over de schuldeisers. En helaas voor de bank, is de belastingdienst een preferente schuldeiser.... Dat betekent dat mijn aanbod van 11.380 euro zeer royaal was.

Wanneer zij ook niet met een minnelijke regeling akkoord gaan, zal de rechter ze dwingen tot een akkoord. Het mooie is, dat dit binnen een aantal maanden plaats zal vinden, waarna ik het eindbedrag van de schuldsanering direct af kan kopen middels een lening van mijn schoonouders.

Eigenlijk mag ik het incassobureau wel bedanken voor hun starre houding, zij hebben mij namelijk een flink bedrag bespaard. En ik weet dat jullie mee lezen, gezien sommige antwoorden die ik per mail mocht ontvangen, dus nogmaals: hartelijk bedankt en hulde voor jullie starre houding! Uiteraard ben ik de beroerdste niet en zal jullie opdrachtgever binnenkort in kennis stellen van de schade door jullie houding.

128
Altijd alles zwart op wit laten zetten, Jiske! Zo heb je altijd bewijzen, wanneer je ze nodig mocht hebben. Ik weiger ook standaard telefonisch met een een deurwaarderskantoor, dan wel een incassobureau in overleg te gaan.  :)

129
Leningen en Kredieten / Re: Vragen
« on: February 02, 2016, 01:53:27 AM »
Ok. Hebben ze alle 4 beslag gelegd? Het kantoor dat als eerste beslag heeft gelegd, zal de "buit" moeten verdelen onder de anderen. Met name de laatste staat bekend om zijn zeer agressieve en onredelijke manier van innen. https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?t=32063

Op deze manier, wanneer je een rentestop zou kunnen bereiken, ben je er na iets meer dan 46 maanden vanaf. De schuldsanering gaat echter proberen, via een minnelijk traject als eerste, een overeenstemming te bereiken met je schuldeisers. Dan kan er dus een eventueel een stuk van de schuld af.

Werk je nu fulltime? Dat is namelijk wel een vereiste van de schuldsanering. Wanneer je fulltime werkt, kan je meestal een gedeelte van je overuren behouden, zodat je wat extra's over hebt in de maand.

Belangrijk is nu, om een budget op stellen, waarbij al je vaste lasten betaald zijn en je geld over hebt om boodschappen te doen. Wanneer je van een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet rond kan komen, heb je al een goede basis om de schuldsanering te doorlopen.

Vertegenwoordigt je auto nog een behoorlijke waarde? Dan zal deze waarschijnlijk verkocht moeten worden en gaat het bedrag in de boedel. Of je je auto mag houden, is dus afhankelijk van de waarde en of je hem echt voor je werk nodig hebt. Zo uit mijn hoofd is dat meer dan 15 km afstand én onbereikbaar of niet op de juiste tijden met het openbaar vervoer.

Anyway, er is dus licht aan het eind van de tunnel en de schuldenlast is niet onoverkomelijk. Bekijk het maar even van de zonnige kant, slechter dan dit gaat het niet worden. Meer beslag kunnen ze niet leggen. Uiteraard zullen je schuldeisers niet blij zijn met een schuldsanering, dat betekent namelijk vaak, dat ze hun volledige vordering niet gaan krijgen.

Wanneer je auto wel een behoorlijke waarde vertegenwoordigt, is het misschien een idee om die te verkopen en een goedkoop autootje te gaan rijden. Samen met een lening van je baas voor een bepaald bedrag, zou je dan eventueel de belangrijkste (lees: hoogste rentevoet) in een keer af kunnen kopen en dan voor de rest een betalingsregeling. Dat zou te financieren kunnen zijn middels overuren.

Maar wanneer er eenmaal loonbeslag is gelegd, zullen ze niet snel geneigd zijn om dat er vanaf te halen. Ik denk daarom, dat een schuldsanering nog steeds jouw beste optie is. Tenzij je een auto hebt van 9000 euro...

Even afwachten dus, wat het minnelijk traject van de schuldhulpverlening gaat bereiken. Het is fijn dat je een steuntje in de rug hebt van je baas, dat zal het een stuk gemakkelijker maken! :)

130
Leningen en Kredieten / Re: Vragen
« on: February 01, 2016, 08:39:40 PM »
Weet je hoeveel je beslagvrije voet is? Hier kan je die berekenen: https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet

Alles boven de beslagvrije voet, mogen ze in beslag nemen. Elke schuldeiser zal zich echter moeten voegen bij de anderen en dan wordt het bedrag boven de beslagvrije voet verdeeld onder je schuldeisers. Althans, dat is als er al beslag is gelegd. Voor degenen die nog geen beslag hebben gelegd, kan je voorleggen even af te wachten tot het minnelijk traject dan wel de wsnp in werking treedt.

Leg je schuldeisers uit dat er al loonbeslag ligt (uit je posts kan ik opmaken dat ze zich al gemeld hebben bij je werkgever, dus ik ga uit van wel). Daardoor ben je niet in staat om nog een betalingsregeling aan te gaan, aangezien je al op de beslagvrije voet moet leven.

Zitten er schulden bij met een hoge rente? Dan zijn die misschien een optie om af te betalen met een lening van je baas. Scheelt weer een hoop rente.

Wanneer je wordt toegelaten tot de wsnp, gaan de loonbeslagen er sowieso vanaf en hebben je schuldeisers te maken met jouw toegewezen bewindvoerder.

Kan je een lijstje geven van je schuldeisers? Misschien zitten er een paar bij, die hier alle alarmbellen doen afgaan wat betreft dubieuze incasso's of incassobureaus die hun zaakjes niet op orde hebben.

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »

Recente Berichten

Re: Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by jan
Yesterday at 11:21:04 PM

Re: Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by chapter
Yesterday at 07:14:23 PM

Re: Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by Jacob
Yesterday at 05:46:54 PM

De ACM waarschuwt voor incassobureau Pay Care by redactie
Yesterday at 05:27:48 PM

Re: Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by utrecht91
Yesterday at 05:09:01 PM

Re: LoanRider by NietEenVanJullie
Yesterday at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

ToranKusuu is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

pattyoss is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

MemyselfandI is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Jan313 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Strijder is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Debster is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Ladydondersteen is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

WSNP is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

assie is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

MamvanDrie is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

broervan is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

ansju67 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Samen74 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Recent Members ezBlock

Mat91
Elloopy
Erikvanderwiel
matso1
Gerard1963
Pro1980
mnartinhuiberts
Sonja1965
Blut85
mart
Powered by EzPortal