+- +-

Recent Topics

Tankje is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Me.Erdal is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Carolientje is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Nick12 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Trust and Law by sacredfour
Yesterday at 04:53:02 PM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 5006
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 7908
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 10723
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 9554
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 9437
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 7315
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 12152
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 8581
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - marco

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
1
Algemeen / Nibud bezorgd over geldtekort traditioneel kostwinnersgezin
« on: March 17, 2015, 08:36:47 PM »
Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen met één kostwinner en een inkomen tot 35.000 euro. Deze traditionele kostwinnersgezinnen hebben het volgens het instituut "financieel moeilijk".


Bron: http://www.nu.nl/geldzaken/4008596/nibud-bezorgd-geldtekort-traditioneel-kostwinnersgezin.html

2
23 september 2014

Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de Belastingdienst: bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken. Het Nibud is ervan geschrokken dat zo’n grote groep jongeren op zo'n jonge leeftijd zijn geldzaken niet op orde heeft en al schulden maakt. Het instituut vindt een dergelijke start van de financiële verantwoordelijkheid zorgwekkend. Het gaat bij 20% van die jongeren om bedragen van 2.500 euro of meer. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Jongeren Geld, over jongeren van 12 t/m 24 jaar, dat het Nibud uitvoerde en mogelijk werd gemaakt door Rabobank Nederland.

Betalingsachterstanden op jonge leeftijd

Van alle jongeren (12 t/m 24 jaar) komt 11% frequent geld te kort. De reactie hierop bij veel jongeren is niks doen, want op=op. Als jongeren onder de 18 lenen, gaat dat om kleine bedragen. Het doorsneebedrag dat geleend wordt is zo'n 3 euro.

18-plussers hebben vaak een studieschuld (23%), maar ook heeft 19% van de 18-plussers al een betalingsachterstand. Dat zijn bijvoorbeeld openstaande rekeningen voor de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes en betalingsachterstanden bij de Belastingdienst. Bij 41% van hen gaat het daarbij om een bedrag van minder dan 100 euro, maar bij 20% om een bedrag van 2.500 euro of meer. Ook leent 17% bij familie, vrienden of zijn bank.

Het Nibud vindt het zorgwekkend dat jongeren zich op zo’n jonge leeftijd al in de schulden steken. Daarbij is het opvallend dat betalingsachterstanden of geleend geld door de meeste jongeren die daarmee te maken hebben, niet als schuld wordt gezien. De uitdaging is om jongeren bewuster te maken van wat lenen is en wat het maken van schulden voor gevolgen kan hebben.

Cruciale leeftijdsfase: 15-17 jaar

Bijna iedereen tussen 12 en 18 jaar kan goed rondkomen, spaart iedere maand en leent, als er geleend wordt, slechts kleine bedragen. Toch komt er bij de 18-t/m 24-jarigen een omslag: jongeren komen minder goed rond, krijgen betalingsachterstanden, lenen bij anderen en sommigen staan zelfs frequent rood. Het Nibud denkt dat veel hiervan is te voorkomen als jongeren tussen de 15 en 17 jaar goed worden voorgelicht over hun geldzaken. Uitleg over de financiële verantwoordelijkheden vanaf je 18de, het betalen van rekeningen of de meerwaarde van internetbankieren of een mobiel bankieren app kan leiden tot meer grip op hun geld en zo tot minder schulden. Ook is het te zien dat de jongeren die hun rekeningen controleren, minder vaak betalingsachterstanden hebben.

Ouders ook voor 18-plussers belangrijkste informatiebron

Voor alle jongeren zijn ouders de belangrijkste leerbron. 89% van alle jongeren leert van ouders over geldzaken en 47% van vrienden. Dit geldt niet alleen voor scholieren, maar ook voor jongeren van 18 jaar en ouder. Ook na hun 18e blijven ouders voor jongeren nog steeds hun belangrijkste gesprekspartner. Van de 18-plussers praat 63% minstens 1x per maand met zijn ouders over geldzaken; 52% doet dat met vrienden. Het blijkt dat jongeren hun vrienden vooral raadplegen om geldzaken mee te vergelijken, en dat ouders degenen zijn die hen van informatie voorzien. Zelfs uitwonende jongeren geven aan dat hun ouders het belangrijkst zijn als informatiebron. Gesprekken over geld vinden wel minder frequent plaats dan bij thuiswonende jongeren.
Het Nibud is positief verrast over de belangrijke rol die ouders blijven houden bij jongeren van 18 jaar en ouder en ziet hier een grote kans voor ouders. Ook al denken ouders vaak dat hun rol uitgespeeld is naarmate hun kind ouder wordt, uit het onderzoek blijkt dat ouders nog van grote invloed zijn. Invloed die ze kunnen gebruiken om hun kind te helpen uiteindelijk financieel gezien op eigen benen te staan.
Behoefte aan informatie neemt toe met leeftijd
Van alle jongeren heeft 73 procent wel eens vragen over geldzaken of behoefte aan informatie. Het percentage jongeren dat vragen heeft neemt toe met de leeftijd. Ook de vragen veranderen naarmate jongeren ouder worden. Het Nibud ziet hier een grote rol voor ouders, het onderwijs en het bankwezen. Zij kunnen inspringen op de informatiebehoefte van jongeren en hen begeleiden in hun weg naar financiële zelfstandigheid.

Spaardoelen veranderen

Het Nibud is blij te zien dat de overgrote meerderheid van de jongeren spaart: 81%van de 12- tot en met 14-jarigen, 89% van de 15- tot en met 17-jarigen en 93% van de 18- tot en met 24-jarigen. Het spaarbedrag per maand neemt beduidend toe met de leeftijd, het gemiddelde loopt op van 23 euro bij de 12- tot en met 14-jarigen tot 200 euro bij de 18-plussers. Wel sparen jongeren naarmate ze ouder worden meer wat er over blijft, in plaats van een vast bedrag per maand. Dit laatste komt wellicht mede door de afnemende invloed van de ouders: van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar wordt 40% door de ouders verplicht een deel van de inkomsten te sparen. Bij de 15- tot en met 17-jarigen is dit 29% en bij de (thuiswonende) 18- tot en met 24-jarigen 18%. Het Nibud kan zich voorstellen dat naarmate jongeren ouder worden, rondkomen de eerste prioriteit is en dat sparen daarna komt. De financiële verplichtingen spelen immers een steeds grotere rol voor hen. Het instituut adviseert echter om binnen het budget ruimte te laten om maandelijks een vast bedrag opzij te zetten. Zo wordt voorkomen dat in geval van nood geen geld achter de hand is gehouden en rekeningen te laat betaald worden. De jongeren met betalingsachterstanden sparen wel, maar minder vaak dan jongeren zonder betalingsachterstand (87% vs 94%).

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek "Jongeren geld, de financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen" is uitgevoerd met medewerking van Rabobank Nederland. Er is gebruik gemaakt van een online vragenlijst via het StemPunt-panel van Motivaction en het panel van Opinieland van Survey Sampling International. In totaal hebben 1.511 personen in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar de complete vragenlijst beantwoord. De netto steekproef is representatief voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar in Nederland qua leeftijd, opleiding, geslacht en dagbesteding (school, studie, werkend). Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 20 juni t/m 1 juli 2014.
In december 2013 heeft het Nibud voor Rabobank Nederland een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.
Download het onderzoeksrapport: "Jongeren en geld, de financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen" (pdf)

Bij het onderzoek is een infographic gemaakt (pdf)
Naar het weblog: 'Behind the scenes'

Naar de thema-pagina: Jongeren (12-24 jaar) en hun geld
Lees meer over jongeren en schuldpreventie en zie ook: rabobank.nl/wbr/wbrfinancieelopvoeden

3
Hypotheken, Huur en Wonen / 3700 woningeigenaren met restschuld
« on: March 31, 2013, 11:54:49 AM »
Vorig jaar zijn 3700 woningeigenaren blijven zitten met een restschuld. Ze kregen het niet voor elkaar de restschuld met spaargeld af te lossen of mee te financieren in een nieuwe hypotheek.

Ook werd hun restschuld niet door de Nationale Hypotheekgarantie overgenomen. Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen) vrijdag aan de Tweede Kamer.

De gemiddelde restschuld van deze woningeigenaren kwam uit op 60.000 euro. Blok baseert zich op gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij gebruikt de informatie als een nulmeting, om later te kunnen controleren of het lukt om het aantal restschulden terug te dringen.

Blok

Blok gebruikt daarvoor ook cijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen. Dat houdt bij hoeveel huishoudens een restschuld overhouden na een gedwongen verkoop van een woning. Dat waren er in 2012 3576, waaraan gemiddeld 34.300 euro is uitgekeerd.

De meeste huishoudens (ruim 2100) raakten in de problemen na het be

4
Leningen en Kredieten / 700 reacties kinderarmoedemeldpunt
« on: March 04, 2013, 11:31:01 PM »
Ongeveer vijfhonderd kinderen hebben hun verhaal achtergelaten op het meldpunt voor kinderen in armoede van kinderombudsman Marc Dullaert.
 Foto:  ANP Ook ongeveer tweehonderd ouders en mensen die via hun werk met kinderen in aanraking komen hebben een reactie achtergelaten, meldt de kinderombudsman maandag.

Het meldpunt ging drie weken geleden van start en sluit dinsdag. Opvallend is dat veel kinderen schrijven over het ontbreken van een goede maaltijd, een warm huis en kleding, aldus Dullaert. "Dat zijn zaken die voor Nederlandse kinderen vanzelfsprekend zouden moeten zijn."

Schamen

Veel kinderen schamen zich voor hun situatie, zo blijkt volgens Dullaert verder uit de verhalen. "Zo lees ik verhalen van kinderen, die na een schoolvakantie verhalen verzinnen over wat voor leuke dingen ze hebben gedaan. Of kinderen die geen vriendjes mee naar huis nemen om te spelen, bang dat ze zullen zien hoe de situatie thuis is."

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377 duizend.

Inzicht

De Kinderombudsman is bezig met een onderzoek naar de situatie van Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien. Hij hoopt ermee inzicht te krijgen in hoe kinderen het ervaren in armoede op te groeien. De verhalen die hij via het online meldpunt heeft ontvangen, gebruikt Dullaert voor zijn studie. Met vijftig kinderen gaat hij in eerste instantie verder in gesprek.

In de volgende fase van het onderzoek wordt ook het armoedebeleid voor kinderen van alle gemeenten ge

5
Leningen en Kredieten / LOSR Incasso Ergernissen Top 10
« on: August 09, 2012, 08:57:25 PM »
1. Verborgen en dubbele incassokosten. De schuldeiser heeft zelf al incassokosten berekend. Deze zijn opgenomen in de hoofdsom en het (bij de NVI aangesloten) incassobureau berekent hierover opnieuw incassokosten.

2. Standaard

6
Leningen en Kredieten / Zelfregulering incasso-branche faalt
« on: August 09, 2012, 08:54:36 PM »
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) is blij met de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie: het incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) voldoet niet als

7
Nieuws over schulden in de Media / Weet hoe het zit.nl
« on: April 14, 2012, 04:55:09 PM »
Wat vindt u op

8
Belasting / FIOD op spoor miljoenenfraude met belasting
« on: April 07, 2012, 12:10:28 PM »
AMSTERDAM - De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in het kader van een onderzoek naar een miljoenenfraude met inkomstenbelasting. Dat heeft het ministerie van Financi

9
DEN HAAG - ''Dit is echt een goede keuze''. Dat zei minister Liesbeth Spies (Wonen) woensdag over de huurverhoging tot 5 procent extra.
Woningcorporaties mogen die verhoging opleggen aan bewoners van een sociaal huurhuis die samen meer dan 43.000 euro bruto verdienen. De 5 procent extra komt bovenop de toegestane 2,3 procent.


https://www.nu.nl/politiek/2780411/spies-noemt-extra-huurverhoging-goede-keuze.html

10
Media, Pers en vragen aan het Forumbeheer / Storing
« on: January 07, 2012, 06:36:49 PM »
Peter,


Ik kon vandaag niet op het forum komen, ik kreeg de volgende melding:

Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.

Groetjes

11
AMSTERDAM - De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting maakt bestaande woningen aantrekkelijker en is een plus voor de woningmarkt, maar het verslechtert wel de concurrentiepositie van nieuwbouw. Dat meldt het Economisch Bureau van ING vrijdag.

Op nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting gerekend, maar wel omzetbelasting. Ook de verkopen van nieuwbouw zitten in het slop, aldus de denktank.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden 6600 nieuwbouwwoningen verkocht, tegenover 8400 een jaar eerder.

 

Carrousel
 

De verlaging van de overdrachtsbelasting moet een carrousel op gang brengen van mensen die een woning verkopen en zelf weer een andere kopen. Volgens de ING stimuleert dit de potenti

12
Hypotheken, Huur en Wonen / NVB: bankenbelasting kan economie schaden
« on: June 30, 2011, 10:52:47 PM »
Een bankenbelasting kan de ruimte voor kredietverlening en hypotheekverstrekking beperken en daarmee de economie schaden. Het invoeren van een bankenbelasting is dan ook onverstandig, zei voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken donderdag in reactie op de plannen om de overdrachtsbelasting te verlagen.

De plannen lijken zeer overhaast te zijn gemaakt en niet doorgerekend op hun effecten

13
Belasting / Steun Kamer voor nieuwe autobelastingen
« on: June 30, 2011, 10:44:05 PM »
DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner de PVV steunt de plannen van het kabinet om auto

14
NAARDEN - Investeringsmaatschappij Novapars Capital koopt de Duitse leningenportefeuille uit de failliete boedel van DSB. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

De Duitse portefeuille bestaat uit hypotheken, zogenoemde ambtenarenleningen en autoleningen, aldus Novapars.
''De kwaliteit van de Duitse portefeuille is significant beter dan die van de Nederlandse'', zei directeur Gerben Willems van Novapars. ''Er is veel behoudender uitgeleend.'' In Duitsland werd ook geen gebruik gemaakt van de omstreden koppelverkoop.

 

Klantenservice
 

Behalve de portefeuille, die een totale waarde vertegenwoordigt van ongeveer 115 miljoen euro, neemt het bedrijf uit Naarden ook de klantenservice en kantoormensen in D

15
DEN HAAG - Gedupeerden van DSB Bank met een achtergesteld deposito zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep in het gelijk gesteld. Dat heeft het CBb donderdag bekendgemaakt.

De achtergestelde deposito

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Recente Berichten

Tankje is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Me.Erdal is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Carolientje is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Nick12 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:26 AM

Re: Trust and Law by sacredfour
Yesterday at 04:53:02 PM

Re: weblog by flits
Yesterday at 04:28:16 PM

Wij wensen ambesa2018 welkom op ons forum!! by admin
Yesterday at 11:19:29 AM

Re: Trust and Law by sacredfour
Yesterday at 10:00:22 AM

Re: Mijn verhaal/vraag verjaring by sacredfour
Yesterday at 09:57:35 AM

Sonja is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:49 AM

Lithara is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:49 AM

whoopa is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:49 AM

AnnaGe is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:49 AM

Re: Mijn verhaal/vraag verjaring by david2505
March 22, 2018, 11:16:39 PM

Re: Trust and Law by Badales
March 22, 2018, 06:46:38 PM

Wij wensen Kastokast welkom op ons forum!! by admin
March 22, 2018, 06:41:18 PM

Wij wensen Randynl92 welkom op ons forum!! by admin
March 22, 2018, 01:29:01 PM

Wij wensen Avisser72 welkom op ons forum!! by admin
March 22, 2018, 01:24:31 PM

Wij wensen Annemiek09 welkom op ons forum!! by admin
March 22, 2018, 12:39:11 PM

Re: Trust and Law by Badales
March 22, 2018, 12:31:19 PM

Recent Members ezBlock

ambesa2018
Kastokast
Randynl92
Avisser72
Annemiek09
Snipe
claudetteke
TomH
Alexander
astiro
Powered by EzPortal