+- +-

Recent Topics

Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by jan
Yesterday at 11:21:04 PM

Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by chapter
Yesterday at 07:14:23 PM

De ACM waarschuwt voor incassobureau Pay Care by redactie
Yesterday at 05:27:48 PM

LoanRider by NietEenVanJullie
Yesterday at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 6131
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 9026
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 11869
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 10653
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 10552
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 8383
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 13282
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 9513
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

Author Topic: wat mag de deurwaarder  (Read 3922 times)

Offline burningspirit

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1130
 • Be a glow and burning spirit (Rom.12:11)
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #10 on: March 14, 2017, 11:27:58 PM »
Incasso deskundige,
Ik vind dat je erg generaliseert. Vooral met de opmerkingen over roken, drinken, huisdieren en mobiele telefoon abonnementen. Als ik jouw woorden lees, lijkt het net alsof het gros van de schuldenaren dom/hardleers is en de ellende alleen aan zichzelf te danken heeft, of zelfs over zichzelf heeft afgeroepen.
Ik voel me totaal niet persoonlijk aangesproken hierdoor. Maar we hebben wél een grote schuld, we roken (alhoewel nu steeds minder), drinken soms alcohol en we hebben N.B. 4 huisdieren. Wij geven niet veel geld uit en zeker niet aan onzinnige dingen. De huisdieren hadden we al toen de ellende begon, we proberen nu helemaal te stoppen met roken, maar de stress is nog net iets teveel momenteel. Alcohol drinken we gedoseerd en met mate, zoals in de reclame wordt geadviseerd. Onze mobiele abonnementen gaan per jaar qua kosten naar beneden met meerdere euro's. We zijn continu bezig om alles wat noodzakelijk is zo goedkoop mogelijk te doen. Werken doen we zo veel mogelijk, met het bekende onbevredigende financiële resultaat. Onze motivatie om te werken is voldoening ontvangen en laten zien dat we ons best doen.

De mensen die ik ontmoet (en geloof me dat zijn er heel wat) en die in de schulden zitten komen daar pas na veel vijven en zessen mee te voorschijn en veelal schamen ze zich onterecht. Die schaamte (en de bijbehorende stress) maakt heel vaak dat mensen minder goed nadenken, daardoor minder goede keuzes maken en dergelijke. Maar zelfs al maken ze de goede keuzes en doen ze hun stinkende best, dan nog slaat regelmatig de wanhoop toe. met alle gevolgen.Mijn manier om bij die mensen iets op gang te brengen is meer in de richting van goed voorbeeld doet goed volgen en ze laten voelen dat ze ondanks het schuldprobleem de moeite waard zijn.

Mijn ervaring is ook dat er incasso-bureau's en deurwaarders zijn die oog hebben voor de mensen en begripvol handelen. Maar volgens mij gaat het niet over hen in dit artikel en topic.

Over het artikel waarover het gaat, in dit topic, kan ik alleen maar zeggen dat het me nogal ongenuanceerd lijkt. Verder weet ik er te weinig vanaf. Het is wel goed om dit te nuanceren en dat heb je prima gedaan ID.
Maar jou zou het sieren om minder te generaliseren. Harde boodschappen kunnen ook op een menslievender manier gebracht worden, volgens mijn bescheiden mening.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)


Offline Stil-verdriet

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #11 on: March 15, 2017, 07:07:57 AM »
Quote
En als ik zie wat veel mensen in grote schulden met een minimaal inkomen op maandbasis uitgeven aan roken en aan drinken (alcohol) en aan huisdieren bijvoorbeeld of aan een duur mobiele telefoon abonnement. Dat is eigenlijk gewoon schandalig. Ik weet dat ik me hier niet geliefd mee maak, maar de waarheid moet soms gezegd worden.

Ik vind dit kort door de bocht.

Offline Incasso_deskundige

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 207
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #12 on: March 15, 2017, 05:21:22 PM »
@burningspirit

Ik ben blij dt jij je niet aangesproken voelt. Blijktbaar behoor jij (gelukkig) niet tot de groep die ik bedoelde. Overigens had ik het ook over "veel" en zeker NiET over "alle". Maar ik zie gezinnen waar (bijna) twee pakjes sigaretten per dag erdoor gaan. En waar er per week zo'n drie kratten bier door gaan en daarnaast nog één of twee flessen sterkere drank. En dat ze dan beide dure mobiele teefoons hebben (zoals S6 Edge of nieuwste iPhone) die "gratis" bij het abonnement zir.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 884
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #13 on: March 15, 2017, 07:16:09 PM »
Het gaat om een stukje bewustwording proces hoe kom ik in de schulden en hoe kom ik er uit. Als je op het minimum moet leven, moet je, je levensstijl aanpassen. Wij hebben ook grote schulden gehad en wij hebben onze levenstijl aangepast. Het is een feit dat abonnementen schulden veroorzaken, echter niet alleen de schuldig is hier schuldig aan, ook de commercie en de falende informatie van de overheid.
Marco en Bianca


Offline sacredfour

 • Member01
 • + Lid
 • *****
 • Posts: 15
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #14 on: March 16, 2017, 06:06:39 PM »
Incasso_deskundige, Ik had dit artikel hier op het forum geplaatst om een reactie van jouw uit te lokken.
Ik ben het hier volkomen met je eens wat betreft de uitvoering van wetten zoals die moeten worden toegepast door de deurwaarder.
Ik ben echter wel nog steeds van mening dat een beroep op de privacywet wel een veiling in je huis kan voorkomen. Of dit je gaat helpen is een ander verhaal!
Maar je zal het met mij eens zijn dat de schuldenaar moet proberen te voorkomen dat het zover komt.
incasso_deskundige bedankt voor je duidelijke bijdrage hier.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Incasso_deskundige

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 207
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #15 on: March 16, 2017, 07:36:23 PM »
@sacredfour

Waarom ben ik hier niet verbaasd over  ;)

Maar zonder gekheid. Het is gebruikelijke gang van zaken dat een executieverkoop van een inboedel in de woning van de schuldenaar plaats vindt. Dit is ook al decennia de normale gang van zaken en zoals ik schreef wordt deze gamg van zaken ook als zodanig gemeld in Kluwer Tekst & Commentaar Wetboek van Burgerlijke  Rechtsvordering bij het betreffende wetsartikel.

Indien de schuldenaar het met de executieverkoop in zijn woning niet mee eens is kan hij een executiegeschil proberen te starten (artikel 463a Rv juncto artikel 438 Rv).

Je mag me voortaan ook gewoon via een pb om een visie op een artikel vragen hoor ;
Wellicht wel handig om in elk geval aan te geven bij het plaatsen van zo'n artikel dat je er zelf sceptisch tegenover staat en dat je bijvoorbeeld hoopt op een nadere toelichting. Nu kunnen mensen hier wellicht valse hoop uit geput hebben en dat zou ik jammer vinden.

In de praktijk wordt verondersteld dat artikel 444 Rv ook bij de executieverkoop naar analogie toegepast kan en mag worden, ondanks dat de wet dat artikel dus niet expliciet van toepassing verklaart bij de executieverkoop. Ik ken ook geen uitspraak waar dit succesvol is aangevochten.
« Last Edit: March 16, 2017, 07:52:55 PM by Incasso_deskundige »
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Offline sacredfour

 • Member01
 • + Lid
 • *****
 • Posts: 15
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #16 on: July 08, 2017, 01:09:09 PM »
Quote
Een openbare verkoop in de woning van de schuldenaar kan sowieso ook nooit in het verlengde liggen van het bevel tot binnentreden in eerste instantie (het boedelbeslag), stelt Kim Wittop Koning van Overheidsgedonder.nl.
Voor toetreding in de woning op de dag van de openbare verkoop, tegen de wil van de schuldenaar, zou een apart gerechtelijk bevel nodig zijn. Het betreffende wetsartikel heeft immers alleen betrekking op de inbeslagneming, niet op een eventuele openbare verkoop.
Ik ben benieuwd wat Incasso_deskundige hier van denkt.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Incasso_deskundige

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 207
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #17 on: July 13, 2017, 09:39:34 PM »
In de praktijk wordt altijd het betreffende wetsartikel aangewend om de openbare verkoop desnoods tegen de wil van de bewoner/schuldenaar in diens woning te laten plaatsvinden. Er wordt dan dus binnengetreden als bij de beslaglegging. In de wet is het niet als zodanig beschreven. Ik weet ook niet of in de wetsgeschiedenis hier iets over te vinden is en/of uit de kamerstukken van de destijdse behandeling van deze wet hier bijvoorbeeld over is gesproken. Ook ben ik niet bekend met uitspraken die stellen dat dit niet mogelijk is. Of er zijn hier tot op heden geen rechtszaken over gevoerd of deze zijn in het nadeel van de schuldenaar uitgepakt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Offline Incasso_deskundige

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 207
  • View Profile
Re: wat mag de deurwaarder
« Reply #18 on: July 13, 2017, 10:32:25 PM »
Na enig aanvullend speurwerk heb ik toch nog wat gevonden:
(en gelukkig deelt de Voorzieningenrechter mijn zienswijze in deze)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:6877

De belangrijkste passages uit deze uitspraak:

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft dit artikel de deurwaarder niet enkel de bevoegdheid tot binnentreden in een woning om beslag te leggen, maar ziet het op de gehele executie. Immers, indien het binnentreden uitsluitend zou zijn toegestaan om executoriaal beslag te leggen, zou artikel 444 Rv een lege huls zijn, want dan zou aan de beslaglegging geen vervolg kunnen worden gegeven. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat artikel 444 Rv ook betrekking heeft op hetgeen uit de beslaglegging voortvloeit, of, zoals verwoord in de MvT voorstel van wet 33747: “Dit artikel regelt het binnentreden in een woning met het oog op executoriaal beslag op roerende goederen”.

Op grond van het bepaalde in artikel 463 lid 1 Rv bepaalt de deurwaarder de plaats waar de verkoop in het openbaar wordt gehouden. Als een openbare verkoop in een woning wordt gehouden, hebben, gezien het openbare karakter daarvan, degenen die voor die verkoop verschijnen met de executerend deurwaarder toegang tot de woning. Zonder die toegang zou een openbare verkoop in de woning immers onbestaanbaar zijn.

De voorzieningenrechter bepaalt dat de deurwaarder, met inachtneming van hetgeen onder 4.20 werd overwogen, voor de tenuitvoerlegging van het vonnis van deze rechtbank van 16 september 2015 de woning aan de [adres] mag binnentreden om aldaar de roerende zaken waarop executoriaal beslag is gelegd openbaar te verkopen
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

 

Recente Berichten

Re: Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by jan
Yesterday at 11:21:04 PM

Re: Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by chapter
Yesterday at 07:14:23 PM

Re: Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by Jacob
Yesterday at 05:46:54 PM

De ACM waarschuwt voor incassobureau Pay Care by redactie
Yesterday at 05:27:48 PM

Re: Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by utrecht91
Yesterday at 05:09:01 PM

Re: LoanRider by NietEenVanJullie
Yesterday at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

ToranKusuu is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

pattyoss is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

MemyselfandI is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Jan313 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Strijder is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Debster is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Ladydondersteen is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

WSNP is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

assie is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

MamvanDrie is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

broervan is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

ansju67 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Samen74 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:20 AM

Recent Members ezBlock

Mat91
Elloopy
Erikvanderwiel
matso1
Gerard1963
Pro1980
mnartinhuiberts
Sonja1965
Blut85
mart
Powered by EzPortal