+- +-

Recent Topics

LoanRider by NietEenVanJullie
Today at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

ToranKusuu is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

pattyoss is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

MemyselfandI is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 6124
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 9019
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 11862
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 10645
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 10545
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 8377
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 13276
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 9505
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

Author Topic: 'De gemeente behandelt me als grof vuil omdat ik in de bijstand zit'  (Read 1729 times)

Offline sacredfour

 • Member01
 • + Lid
 • *****
 • Posts: 15
  • View Profile
Re: 'De gemeente behandelt me als grof vuil omdat ik in de bijstand zit'
« Reply #10 on: April 07, 2016, 08:34:59 AM »
Waarom noemen we een uitkering ontvangen “je hand ophouden”? Zouden we dan niet belastingafdracht en sociale premies ook “je hand ophouden kunnen noemen? de hand van de overheid. Als we een verzekeringspremie ontvangen vinden we dat toch ook niet “de hand op houden”. Werkeloosheid is onderdeel van de samenleving. Het is geen schande om werkeloos te zijn.

Ik had afgelopen dinsdag een verplicht gesprek met een medewerker van het UWV. Deze dame vond dat ik maar vrijwilligerswerk moest gaan doen. De participatiewet. Hierna vertelde ik deze dame dat ik dit al minstens 20 uur per week doe, mensen helpen met schuld problemen. Dit was volgens haar niet voldoende, het moest via een door het UWV erkende instantie lopen. Verplicht vrijwilligerswerk? Het moet niet gekker worden! Ik heb het UWV dan maar deze brief gestuurd:

Quote
BSN ……………..
Betreft  tegenprestatie. Vrijwilligerswerk

Geachte mevrouw …………………………

In het geval dat er in de Gemeente Dordrecht een verplichte deelname is aan “vrijwilligerswerk” dan zou ik  hier graag aan willen bijdragen zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Artikel 2.9 Tegenprestatie
2. Het Drechtstedenbestuur kan een belanghebbende uitsluitend een tegenprestatie
opdragen indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.
3. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het Drechtstedenbestuur rekening met de
persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende.

1 De bijzondere omstandigheden die in mijn geval deze tegenprestatie rechtvaardigen.
Hierbij opgemerkt, zoals vandaag met u is besproken, dat ik minstens 20 uur per week vrijwillig mensen met schuldenproblemen juridische hulp geef en dat ik de leeftijd van 64 jaar bereikt heb en  deze eventuele tegenprestatie geen hulp zal  bieden naar een betaalde baan.

2 Een verklaring waarom de verplichte tegenprestatie niet in strijd is met art 4 EVRM Verbod van slavernij en dwangarbeid.

Hierbij zal ik nog willen opmerken dat in het geval dat er bij de gemeente een arbeidsplaats vrij is in het team schuldhulpverlening dan mag u mij uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


Quote
Geachte mevrouw …………………….


Ik kwam in mijn dossier nog deze interessante informatie tegen. Alhoewel deze betrekking heeft op  tewerkstelling projecten, zou voor verplicht vrijwilligerswerk  hetzelfde moeten gelden.
Artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht: ‘De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie’
De opstellers van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook Nederland heeft ondertekend, namen overigens een veel principiëler standpunt in met betrekking tot dwangarbeid dan de Nederlandse wetgeving. Volgens artikel 4 van dat verdrag is van dwangarbeid al sprake als het werk vergezeld gaat van de dreiging met een vorm van straf, en als de bijstandsgerechtigde tegen zijn wil in moet werken. Dergelijke dwangarbeid is volgens het EVRM verboden. Uitzonderingen erop zijn niet mogelijk.
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BL1093

Opnieuw juridische procedure tegen dwangarbeid in kader van Wet Werk en Bijstand.

Nadat eerder een Arnhemse bijstandsgerechtigde, ondersteund door een advocaat van Abvakabo-FNV, een procedure had aangespannen tegen de gemeente Arnhem wegens het - in strijd met internationale mensenrechtenverdragen - opleggen van verplichte tewerkstelling in het kader van de WWB, is inmiddels een tweede procedure gestart door een inwoner van Vlaardingen, die eveneens als bijstandsgerechtigde geconfronteerd is met dwangarbeid.

De Vlaardingse bijstandsgerechtigde wordt bijgestaan door het Haarlemse advocatenkantoor Fischer Advocaten in deze procedure, waarin zowel de WWB zelf als de Vlaardingse reïntegratieverordening op de korrel worden genomen. Het zwaartepunt van de bezwaargronden is opnieuw van principiële aard. Gerefereerd wordt aan art.19 van de Grondwet, art.23 van de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, art. 8 van het
Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, en
art. 4 van het EVRM (met verwijzing naar de Conventies van de
International Labour Organisation).
Tot slot wordt verwezen naar art.13 van het Europees Sociaal Handvest en de nodige jurisprudentie aangehaald.

Zowel in de Arnhemse als in de Vlaardingse zaak is de bal aan het rollen gebracht door lezing door de gedupeerden van het artikel Kleerhangers sorteren of kreperen van freelance publicist Louis van Overbeek, dat oorspronkelijk verscheen in het Katholiek Nieuwsblad van 27-04-2007, maar later nog werd aangevuld. http://www.waotips.nl/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&topic_id=8267

Volgens de WWB is verplichte arbeid weliswaar toegestaan, maar alleen als de bijstandsgerechtigde met dat werk meer perspectief op de arbeidsmarkt krijgt en als het gaat om een reïntegratietraject dat op het betrokken individu is toegesneden, “maatwerk” dus. Vaak blijkt niet aan die twee voorwaarden te zijn voldaan, omdat bijstandsgerechtigden standaard worden gedumpt in zinloze en geestdodende “Work First”-projecten.

 “Thans liggen enkele zaken die wel de dwangarbeid door bijstandsgerechtigden tot onderwerp hebben op de plank bij het EVRM. Op deze plank liggen ook circa 140 duizend andere zaken, zodat de gemeente Leiden nog wel even vrij spel heeft en onnozelheid kan veinzen. Op enig moment zal zelfs het EVRM uitspraak doen, en is er een gerede kans dat de praktijk als thans uitgevoerd/geïntensiveerd door de gemeente Leiden als illegaal wordt aangemerkt. In dat geval hebben de gemeente Leiden en andere Nederlandse overheden een serieus probleem. De gemeente, haar bestuurders en ambtenaren hebben zich in dat geval opzettelijk en met voorbedachte rade schuldig gemaakt aan een praktijk, die terecht geassocieerd wordt met de meest onsmakelijke regimes: dwangarbeid.”

Bron van deze informatie “het katholiek dagblad”

Met vriendelijke groet,

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.


Offline Marjan12

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 378
  • View Profile
Re: 'De gemeente behandelt me als grof vuil omdat ik in de bijstand zit'
« Reply #11 on: April 07, 2016, 07:18:25 PM »
@HZHNE Je zit niet voor niets in de bijstand. Dit heeft een reden en je wordt er echt niet vrolijk van. Je wordt in alles verschrikkelijk beperkt en er bestaat een risico dat je in de schulden terecht komt. 20 jaar wil zeggen, dat je er nooit meer uitkomt, dat je levenstandaard altijd laag blijft. Altijd passen en meten.

 

Recente Berichten

Re: LoanRider by NietEenVanJullie
Today at 11:17:59 AM

Dre2 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

ToranKusuu is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

pattyoss is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

MemyselfandI is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Jan313 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Strijder is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Debster is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Ladydondersteen is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

WSNP is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

assie is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

MamvanDrie is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

broervan is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

ansju67 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

Samen74 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:20 AM

peter van Beek is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:19 AM

Re: Overgang minnelijk traject naar Wsnp en 'onjuist handelen'! by Jacob
Yesterday at 09:40:26 PM

Re: LoanRider by jan
Yesterday at 09:26:50 PM

Re: LoanRider by Verloren
Yesterday at 08:57:20 PM

Re: LoanRider by Verloren
Yesterday at 07:04:55 PM

Recent Members ezBlock

Mat91
Elloopy
Erikvanderwiel
matso1
Gerard1963
Pro1980
mnartinhuiberts
Sonja1965
Blut85
mart
Powered by EzPortal